Na úvodní stránku

Nové objektivní hodnocení pomáhá zvýšit kvalitu služeb pro seniory

Redakční poštou

2013-06-18

Zajímavosti

Přečteno: 1046

Komentářů: 0


Rada kvality České republiky, Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR a Řídicí výbor Programu Česká kvalita dnes oznámily přijetí Značky kvality v sociálních službách do Programu Česká kvalita. Českým občanům se jejím prostřednictvím otevírá možnost vybírat poskytovatele sociálních služeb podle skutečně nezávislého, věrohodného a objektivního hodnocení.


„Vyspělá společnost se musí dokázat postarat o seniory, zdravotně postižené a jinak znevýhodněné občany,“ říká Robert Szurman, předseda Rady kvality ČR. „Úkolem naší rady je pečovat o zlepšování kvality ve všech sférách života. Jsem rád, že nově přijatá značka umožní našim spoluobčanům vybírat kvalitní a spolehlivé poskytovatele sociálních služeb stejně efektivně, jako ostatní značky z Programu Česká kvalita pomáhají u dalších kategorií zboží a služeb.“

Demografický vývoj ukazuje, že v roce 2050 budou senioři nad 65 let tvořit skoro třetinu všech obyvatel. Prodlužující se věk naznačuje, že v nedaleké budoucnosti bude žít v naší zemi téměř milión seniorů ve věku nad 80 let, což je podstatně více, než je tomu dnes. Proto, ačkoliv si to mnozí – zejména mladší – lidé zatím neuvědomují, je zajištění dostatečného počtu kvalitních lůžek v domovech pro seniory jednou z významných výzev pro společnost. Životní styl se mění, lidé se stěhují za prací
a stále menší počet obyvatel žije ve vícegeneračních rodinách. Přitom naprostá většina seniorů se dožívá věku, ve kterém se už o sebe nedokáží samostatně postarat. A pokud v takové chvíli není k dispozici kvalitní zařízení, které by péči zajistilo, nastává problém nejen pro seniory, ale i pro jejich potomky.

„Svěřit péči o seniory odbornému zařízení se stává stále častější volbou v rodinách, které
z objektivních příčin nemají možnost trvale pečovat o nemohoucí rodiče či prarodiče," vysvětluje Jiří Horecký, prezident Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR. „Značka kvality v sociálních službách pak pomáhá vybrat takový domov, který nejlépe splní všechny požadavky a zajistí péči o seniory na skutečně špičkové úrovni."

Při hodnocení Značky kvality v sociálních službách je posuzováno 300 kritérií, za jejichž splnění může domov pro seniory získat maximálně 1000 bodů + 20 bodů bonusových. Tato kritéria byla rozdělena do pěti základních oblastí, které jsou z pohledu seniorů, ale i odborníků, pro kvalitu v domově pro seniory nejdůležitější. Certifikovaný domov pak je podle počtu dosažených bodů ohodnocen  1–5 hvězdičkami, které jsou pro klienty – podobně jako u hotelových služeb – vodítkem při výběru. Značka kvality
v sociálních službách je udělována certifikovanému domovu na období 3 let.
„Výběr, závažnost a popis jednotlivých kritérií byly ověřeny sociálním šetřením nejen u seniorů
z několika domovů pro seniory v celé ČR, ale také u seniorů žijících v domech s pečovatelskou službou a v domácnostech. Hodnotící logika poté byla prověřována tzv. pilotní certifikací u celkem
12 rozdílných domovů pro seniory s kapacitou 10–400 lůžek v 6 krajích České republiky tak, abychom dosáhli maximální objektivity a vypovídací hodnoty značky," objasňuje Jiří Horecký.

Garancí objektivity a nezávislosti značky je i její přijetí do vládního Programu Česká kvalita, který sdružuje seriózní a ověřené značky kvality na českém trhu. Každá značka přijatá do programu musí splnit náročná kritéria, mezi která patří např. průběžné ověřování dodržování kvality ve výrobě nebo při poskytování služby, ověřování spokojenosti zákazníků nebo hodnocení kvality nezávislou zkušebnou.
„Program Česká kvalita chce přinášet českým spotřebitelům lepší výrobky a služby. Pomáháme nejen tím, že výrobky hodnotíme a označujeme, ale i tím, že stanovujeme kritéria kvality, a tím pomáháme výrobcům a poskytovatelům služeb, aby se neustále zlepšovali. A právě u Značky kvality v sociálních službách je tento aspekt nesmírně důležitý, protože systém hodnocení je zpracován tak, aby mohl být
 i základem pro zlepšování péče v domovech pro seniory," dodává Zdeněk Juračka, předseda Řídicího výboru Programu Česká kvalita.

Značka kvality v sociálních službách poskytuje certifikovaným domovům pro seniory odbornou zpětnou vazbu a možnost demonstrovat svou kvalitu jak směrem k zájemcům o poskytované služby, tak i vůči stávajícím uživatelům, jejich rodinným příslušníkům a samozřejmě i vůči široké veřejnosti. Klienti tak mají k dispozici nástroj a měřítko kvality zcela běžné v mnoha západoevropských zemích, které jim umožní jednoduše vybrat nejvhodnější zařízení sociálních služeb.
 
 
zdroj: PR

Sdílet na Facebooku

Diskuse k článku

Přidej svůj názorZpět


Provozuje a vytvořil Ing. Miloslav Fuček - MF SOFT
Všechna práva vyhrazena ©2008
Kopírování částí webu či přebírání částí textu není povoleno bez souhlasu majitele webu.

Dnes je čtvrtek
14.11.2019