Na úvodní stránku

Štiky českého byznysu

Redakční poštou

2013-11-20

Zajímavosti

Přečteno: 1459

Komentářů: 0


Společnost Coface Czech představila vítěze 10. ročníku prestižního ekonomického žebříčku Štiky českého byznysu. V kategorii celorepublikových výsledků dosáhly největšího úspěchu firmy z Jihomoravského kraje, které obsadily první i třetí místo.


Absolutním vítězem je společnost DEICHMANN – OBUV s.r.o., druhé místo získaly plzeňské ETD TRANSFORMÁTORY a.s. a třetí příčku obsadily brněnské POCLAIN HYDRAULICS, s.r.o. Žebříček Štiky českého byznysu založila společnost Coface Czech počátkem roku 2005 s cílem identifikovat české podniky rostoucí s dobrými výsledky hospodaření a dobrou úrovní likvidity a finanční stability.
„Letošní Štiky českého byznysu mají v průměru menší přírůstky obratu, ale drží si ziskovost a solventnost na úrovni roku 2011  a 2012“, říká Martin Růžička - představitel spol. Coface, tj. zakladatele žebříčku Štik českého byznysu.  „Tento žebříček není ovlivněn individuální volbou hodnotitelů o největší či nejznámější firmě,  ale je výsledkem objektivního a komplexního posouzení ekonomických ukazatelů finančního zdraví  firmy,  které musíme mít spolehlivě zpracované, neboť na modelech hodnocení finančního zdraví firmy staví naše pojišťovna pohledávek své pojišťovací plány“, doplňuje Růžička informace o principech tvorby žebříčku Štik.
 
Přehled výsledků 10. ročníku Štik českého byznysu podle kategorií:
 
ŠTIKY ČESKÉHO BYZNYSU V KATEGORII CELOREPUBLIKOVÝCH VÝSLEDKŮ

Výsledky žebříčku ovládla společnost DEICHMANN – OBUV s.r.o., která působí v České republice již 10 let a v říjnu tohoto roku otevřela svou jubilejní 100. prodejnu. Od roku 2011 je lídrem na českém maloobchodním trhu s obuví. Společnost patří ke skupině DEICHMANN SE, která má více než 3 300 prodejen ve 23 zemích. Tato rodinná firma je zároveň evropským lídrem v oblasti maloobchodu s obuví a v roce 2013 slaví výročí 100 let od založení.
 
Druhé místo patří společnosti s více než 90-ti letou tradicí, ETD TRANSFORMÁTORY a.s., dnes již jediného výrobce výkonových transformátorů na území ČR a SR s úplným vlastním know-how a odpovídajícím výrobním zázemím a certifikovanými zkušebnami. Tato společnost současně obhájila i 1. místo v Plzeňském kraji z loňského roku a opakovaně se umístila na předních místech v rámci celorepublikového hodnocení.
 
Na poslední hodnocené příčce pak najdeme společnost zabývající se výrobou a prodejem pomaluběžných hydraulických motorů, ventilů, čerpadel, elektronických komponentů a vodních elektráren, brněnský POCLAIN HYDRAULIC, s.r.o.
 
„Jako specialisté na rodinné firmy jsme potěšeni, že z letošního celkového počtu 42 soutěžních firem bylo celkem 23 rodinných. Čistě české jedno-rodinné firmy nalezneme v žebříčku 4. Celkem 12 firem je vlastněno více jednotlivci/rodinami a 7 bylo zahraničních rodinných firem. Letošní vítěz, německá rodinná firma Deichmann se 100-letou tradicí, může být pro řadu úspěšných místních firem jistě dobrou inspirací. Dle tohoto ukazatele bude jistě zajímavé do budoucna sledovat vývoj těchto letošních „rodinných štik“ z hlediska jejich nástupnictví,“ říká Petr Laštovka, partner EMUN PARTNERS.
 
„Úspěšné rodinné firmy, na které se jako personálně poradenská firma zaměřujeme, si uvědomují, že mají náskok jen díky lidem. V tomto roce jsme oslovili zástupce šedesáti českých rodinných firem s ročním obratem nad 100 mil. Kč. Z tohoto počtu 45% těchto společností má zkušenost s využitím služeb přímého vyhledávání kandidátů na klíčové manažerské pozice, 30% by v případě potřeby vyhledání manažera na klíčovou pozici využilo služeb profesionálů v tomto oboru a zbývajících 25% procent nepřipouští obsazení klíčových pozic ve firmě nikým jiným než rodinnými příslušníky,“ říká David Krajíček, Managing Partner Krajíček & Associates.
 
ŠTIKY ČESKÉHO BYZNYSU V KATEGORII KRAJSKÝCH VÝSLEDKŮ
 
JIHOČESKÝ KRAJ:
- 1. místo = VISCOFAN CZ s.r.o.
- 2. místo = ELEKTRA PV, s.r.o.
- 3. místo = AGRA GROUP a.s.
 
JIHOMORAVSKÝ KRAJ
- 1. místo = DEICHMANN – OBUV s.r.o.
- 2. místo = POCLAIN HYDRAULICS, s.r.o.
- 3. místo = agriKomp Bohemia s.r.o.
 
KARLOVARSKÝ KRAJ
- 1. místo = BÖHM PLAST, spol. s r.o.
- 2. místo = KE Ostrov – Elektrik s.r.o.
- 3. místo = Momentive Specialty Chemicals, a.s.
 
KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ
- 1. místo = PORFIX CZ, a.s.
- 2. místo = Farmet a.s.
- 3. místo = VEBA, textilní závody a.s.
 
LIBERECKÝ KRAJ:
- 1. místo = KNORR – BREMSE Systémy pro užitková vozidla ČR, s.r.o.
- 2. místo = Fehrer Bohemia s.r.o.
- 3. místo = A. RAYMOND JABLONEC s.r.o.
 
MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ
- 1. místo = Saft Ferak a.s.
- 2. místo = Semperflex Optimit s.r.o.
- 3. místo = ŠKODA VAGONKA a.s.
 
OLOMOUCKÝ KRAJ
- 1. místo = Pars nova a.s.
- 2. místo = SELM MORAVA s.r.o.
- 3. místo = OP Papírna, s.r.o.
 
PARDUBICKÝ KRAJ
- 1. místo = ELECTROPOLI-GALVIA, s.r.o.
- 2. místo = Ravensburger Karton s.r.o.
- 3. místo = Iveco Czech Republic, a.s.
 
PLZEŇSKÝ KRAJ
- 1. místo = ETD TRANSFORMÁTORY a.s.
- 2. místo = BRUSH SEM s.r.o.
- 3. místo = ŠKODA TRANSPORTATION a.s.
 
KRAJ PRAHA
- 1. místo = Profinit, s.r.o.
- 2. místo = cargo-partner ČR s.r.o.
- 3. místo = Biesterfeld Silcom s.r.o.
 
STŘEDOČESKÝ KRAJ
- 1. místo = SYNTHOS Kralupy a.s.
- 2. místo = KÖNIGFRANKSTAHL, s.r.o.
- 3. místo = SCHMACHTL CZ, spol. s.r.o.
 
ÚSTECKÝ KRAJ
- 1. místo = SANDVIK CHOMUTOV PRECISION TUBES spol. s r.o.
- 2. místo = GPD a.s.
- 3. místo = MEVA-TEC s.r.o.
 
KRAJ VYSOČINA
- 1. místo = SEPOS, spol.s r.o.
- 2. místo = PBS INDUSTRY, a.s.
- 3. místo = Spojené kartáčovny a.s.
 
ZLÍNSKÝ KRAJ
- 1. místo = D PLAST a.s.
- 2. místo = Teknia Uhersky Brod, a.s.
- 3. místo = KOVAR s.r.o.
 
„Letošní mix vítězů Štik českého byznys ukazuje, že růstové příležitosti dokážou v Čechách najít jak lokální firmy, tak podniky se zahraničním majitelem, velcí i menší hráči. Naše průzkumy ukazují, že klíčem k úspěchu v současné době jsou kvalitní motivovaní zaměstnanci, kultura ve firmě podporující inovace a dobré nápady a odvaha k expanzi na nové trhy, třeba i daleko v zahraničí,“ říká David Borkovec, partner PwC ČR.
“Dnes už nevyhrávají velcí nad malými, ale rychlí a draví nad pomalými a nerozhodnými," doplňuje Ivan Jakúbek, vicepresident Enterprise Investors.
 
SKOKAN ROKU
Společností s nejlepším řízeným výjimečným růstem činnosti firmy za poslední tři sledované roky (2009 – 2011) a tedy firmou s titulem skokan roku 2013 je společnost SIGMA GROUP a.s. z Olomouckého kraje, moderní a dynamicky se rozvíjející strojírenská firma, která stojí v čele uskupení nejvýznamnějších výrobců čerpací techniky v České republice.
 
„AMSP ČR každoročně poskytuje záštitu na Štikami českého byznysu, neboť jsou to právě malé či střední firmy, kterým je tradičně přisuzována štikovitost, tedy rychlé reakce, schopnost změny směru, dravost a schopnost přežít. Přesto není úplně typické, aby se klasická střední firma v žebříčku objevila, neboť obraty českých Štik jsou skutečně nadprůměrné. Vždy nás ale potěší, je-li na prvních místech firma z tradičních českých oborů jako například strojírenství, textil a podobně. Je na ně navázána řada malých a středních firem, což zaručuje udržitelné podnikatelské prostředí. Nejinak je tomu v tomto ročníku Štik, a to je dobrou zprávou,“shrnuje Pavla Břečková, členka představenstva Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR, ředitelka pro zahraniční obchod a strategii, Audacio s.r.o. Brno
 
O EKONOMICKÉM ŽEBŘÍČKU:
Žebříček Štiky českého byznysu je otevřený pro všechny firmy registrované v Obchodním rejstříku ČR vyjma firem, které mají obor podnikání v oblasti zbrojní výroby nebo v oblasti výroby a distribuce paliv.
Dalšími kritérii zařazení do žebříčku jsou dosažené ekonomické výsledky po sobě následujících 3 let (např. v roce 2012 se vyhlašují výsledky za roky 2009-2010-2011), obrat vyšší než 10 milion EUR ročně v každém hodnoceném roce, alespoň jeden kladný hospodářský výsledek a schopnost společnosti dostát svým závazkům. Žebříček je sestavován z dat obsažených v unikátní databázi informací o firmách, kterou kompletuje a aktualizuje Coface.
 
Pro umístění v žebříčku je rozhodující hodnota Indexu 1000 Coface, který je počítán na základě pěti ekonomických kritérií: nárůstu obratu, ROE (tj. hospodářský výsledek po zdanění k vlastnímu kapitálu), ROA (tj. hospodářský výsledek po zdanění k celkovým aktivům), běžné likvidity a míry zadluženosti. Za každé z těchto pěti kritérií lze získat až 200 bodů, a maximum tak je 1000 bodů.
 
Soutěžní kategorie 10. ročníku:
Štiky českého byznysu v kategorii celostátních výsledků
- Vyhodnocuje se 1. – 3. místo.
 
Štiky českého byznysu v kategorii krajských výsledků
- Vyhodnocuje se 1. místo v každém kraji.
 
Skokan roku
- Hodnotí se řízený výjimečný růst činnosti firmy za poslední tři sledované roky. Vyhodnocuje se první místo.
 

Dalšími partnery 10 .ročníku Štik českého byznysu jsou:
Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR - Záštita
Emun Partners – Hlavní partner
Enterprise Investors – Partner
PwC Česká republika  - Partner
Krajíček & Associates – Partner
Hotel Grand Majestic Plaza – Partner
Newton Media – Partner
 
Pořadatelem soutěže je Agentura Helas s.r.o.
 
 
 
ZAKLADATEL
Coface Czech
Skupina Coface, světový leader v pojištění pohledávek, nabízí společnostem po celém světě globální řešení pro řízení rizik pohledávek. V roce 2012 skupina zaznamenala konsolidovaný obrat 1,6 miliardy EUR. 4400 zaměstnanců v 66 zemích poskytuje lokální služby na mezinárodní úrovni. Každé čtvrtletí Coface publikuje své hodnocení rizik 158 zemí, které je založené na jedinečných znalostech platební morálky a odborných znalostech 350 underwriterů. Ve Francii Coface poskytuje veřejnoprávní exportní záruky z pověření francouzského státu. Coface je dceřinou společností Natixis, která je součástí skupiny BPCE a zaměřuje se na firemní investiční řízení a specializované finanční služby.
 
Coface Czech má ve svém portfoliu řadu produktů eliminujících rizika neplacení, která nabízí ve svých třech hlavních produktových liniích t.j. úvěrové pojištění, kreditní informace a vymáhání pohledávek. Přítomnost Coface v České republice je datována od roku 1991, kdy začala své aktivity produktová linie kreditních informací v Praze.
 
Coface Czech podporuje exportéry
Hlavní 3 obchodní linie Coface Czech: úvěrové pojištění (ochrana proti neplacení obchodních pohledávek), kreditní informace a služby inkasa tj. vymáhání pohledávek jsou zejména využívány exportéry. Ti si tak mohou prověřit obchodní partnery a chránit se před riziky neplacení. Mají přístup k unikátní databázi Coface obsahující záznamy o 50 milionech firem z celého světa. Databáze obsahuje informace o bonitě subjektů tzv. @rating skóre a o názorech na stanovení obchodních úvěrových rámců.
 

Agentura Helas je spoluzakladatelem soutěže OCENĚNÍ ČESKÝCH PODNIKATELEK – OCP, zakladatelem dámského klubu   COSMOPOLITAN EXECUTIVE HELAS LADIES CLUB a společenského klubu  HELAS NEW ENCOUNTERS CLUB. Dále je pořadatelem ekonomického žebříčku ŠTIKY ČESKÉHO BYZNYSU a soutěže Exportní cena DHL UNICREDIT. Je výhradním provozovatelem historických sálů v prostorách Kláštera minoritů sv. Jakuba v centru Prahy. Šestnáct let je agentura specialistou v oboru „event management“, pořádá společenské, kulturní a sportovní akce.
http://www.helas.org, http://www.helas-ladies-club.cz, http://www.hnec.cz;
 http://www.stiky.cz; http://www.oceneniceskychpodnikatelek.cz; http://www.exportnicena.cz
 
ZÁŠTITA
Asociace malých a středních podniků a živnostníků v ČR
AMSP ČR-Asociace malých a středních podniků a živnostníků České republiky je nezávislým sdružením malých a středních podniků a živnostníků i jejich organizací z celé republiky založeným v r. 2001. K dnešnímu dni zastupuje zájmy cca 254.000 podnikatelských subjektů. Je připomínkovým místem k připravované legislativě a členem řady klíčových poradních orgánů a odborných týmů ministrů. Realizuje unikátní průzkumy o názorech podnikatelů na problémové oblasti podnikání a předkládá zásadní stanoviska institucím i médiím. AMSP ČR je postavena na třech základních pilířích: NEZÁVISLOST, ODBORNOST, PRAXE. Členům poskytuje zejména informační servis, poradenství, vzdělávací a informační akce, setkání podnikatelů, zvýhodněné balíčky produktů a služeb svých partnerů apod. Je zastoupena rovněž na evropské úrovni, a to přímo v představenstvu největšího zástupce malých a středních podniků při Evropské komisi, v Evropské asociaci řemesel, malých a středních podniků (UEAPME) v Bruselu. Poskytuje záštitu a odborné partnerství nad řadou podnikatelských soutěží. K poskytnutí záštity nad soutěží “Štiky českého byznysu” vede AMSP ČR skutečnost, že naprostá většina štik se rekrutuje právě ze segmentu malých a středních podniků. www.amsp.cz

Sdílet na Facebooku

Diskuse k článku

Přidej svůj názorZpět


Provozuje a vytvořil Ing. Miloslav Fuček - MF SOFT
Všechna práva vyhrazena ©2008
Kopírování částí webu či přebírání částí textu není povoleno bez souhlasu majitele webu.

Dnes je čtvrtek
14.11.2019