Na úvodní stránku

Pivovarníci stanovili své strategické priority

Redakční poštou

2012-12-06

Zajímavosti

Přečteno: 1901

Komentářů: 0


Na strategickém semináři, který zorganizoval Český svaz pivovarů a sladoven, byly projednány strategické priority svazu pro období let 2013–2015.


Semináře se zúčastnili vedle členů předsednictva ČSPS představitelé nejvýznamnějších pivovarských skupin a pivovarů u nás, zástupci chmelařů a hosté.
 
V první části semináře vystoupil MVDr. Pavel Bohatec, vrchní ředitel Sekce potravinářských výrob, Úřadu pro potraviny, Ministerstva zemědělství ČR, který informoval o nové zemědělské politice v EU od roku 2013, a především zákoně o potravinách. RNDr. Ladislav Minčič, CSc., MBA, 1. náměstek ministra financí, promluvil o odhadech vývoje daňového prostředí v ČR a Pierre-Olivier Bergeron, generální sekretář Brewers of Europe, představil trendy vývoje image piva na evropských trzích.
V další části semináře byly diskutovány klíčové priority svazu. Mezi ně patří především udržení sazby spotřební daně z piva, případně navrácení sazby spotřební daně na úroveň z roku 2009. S tím souvisí i nutnost ještě více zdůrazňovat přínos pivovarství pro české hospodářství.
 
„Chceme se více zaměřit na další budování pozitivní image českého piva s využitím Chráněného zeměpisného označení České pivo a také českého pivního průmyslu. To považujeme za jeden z klíčových bodů našich budoucích aktivit, začneme komunikací,“ sdělil Ing. František Šámal, předseda Českého svazu pivovarů a sladoven. „S tématem velmi úzce souvisí nezbytnost akcentovat přírodní charakter piva a dále podporovat roli producentů českého chmele a ječmene. Tím doslova bojujeme za udržení českého zemědělství,“ doplnil František Šámal.
 
Pivovarníci chtějí znovu oživit spolupráci s lékaři a s jejich pomocí komunikovat pozitivní zdravotní účinky piva při rozumné a přiměřené konzumaci. Svaz počítá s tím, že do komunikačních aktivit více zapojí sládky, kteří šířili a dodnes šíří slávu našeho piva u nás i za hranicemi. Akcent bude kladen též na hledání odpovídajících forem komunikace s mladší cílovou skupinou ve věku 18–35 let, chceme těmto zákazníkům sdělit, proč je pivo i dnes moderní nápoj.
 
Další strategickou prioritou svazu jsou aktivity v oblasti společenské zodpovědnosti pivovarů jako producentů nízkoalkoholického nápoje. Vedle stávajících projektů se počítá se zaměřením na problematiku boje proti pití nezletilých. Počítá se s intenzivní spoluprácí s prodejci piva jak v obchodě, tak v gastronomických zařízeních.
 
S tím je spojena také nutnost pokračovat v projektech zaměřených na podporu prodeje nealkoholického piva. Mezi ně patří již dva roky úspěšně fungující projekt Řídím, piju nealko pivo realizovaný ve spolupráci s Policií ČR. Snahou především členských pivovarů bude dosáhnout úpravy legislativního rámce tak, aby nealko pivo bylo vyčleněno z pivní kategorie, tak dosáhneme omezení regulace v oblasti obchodu a marketingu. Nealko pivo pak bude významněji využíváno coby bezpečná varianta pití piva a konkurenční výhoda pivovarníků oproti ostatním výrobcům alkoholických nápojů.
 
Další informace naleznete na internetových stránkách Českého svazu pivovarů a sladoven www.cspas.cz.
 
zdroj : CSPAS

Sdílet na Facebooku

Diskuse k článku

Přidej svůj názorZpět


Provozuje a vytvořil Ing. Miloslav Fuček - MF SOFT
Všechna práva vyhrazena ©2008
Kopírování částí webu či přebírání částí textu není povoleno bez souhlasu majitele webu.

Dnes je čtvrtek
23.05.2024