Na úvodní stránku

V Evropě se zvedají hlasy proti kožešinám

TAMeK

2014-08-29

Různé

Přečteno: 1740

Komentářů: 0


Z nejnovějších průzkumů veřejného mínění provedených v různých zemích Evropy vyplývá, že evropští občané nesouhlasí s chovem tzv. kožešinových zvířat. Výsledky výzkumů z 10 evropských zemí shromáždila a zveřejnila organizace Svoboda zvířat ve spolupráci s mezinárodní Aliancí za módu bez kožešin.


"Dle nejaktuálnějších dat, která máme k dispozici, lze usoudit, že smýšlení evropské veřejnosti směřuje jasně proti krutému chovu a zabíjení tzv. kožešinových zvířat (tedy hlavně lišek, norků, činčil nebo psíků mývalovitých) za účelem získání jejich kožešiny. Tento stav je patrný také v České republice, kde podle průzkumu Centra veřejného mínění z roku 2013 až 80 % dotázaných soudí, že by se současná společnost bez kožešinové módy obešla a 68 % občanů souhlasí se zákazem chovu těchto zvířat u nás," vysvětluje Lucie Moravcová, předsedkyně organizace Svobody zvířat, a dodává: "Tento trend kopíruje v Evropě také legislativa schvalovaná v jednotlivých zemích. Zákaz chovu tzv. kožešinových zvířat nebo velmi přísné podmínky pro jejich chov již platí ve 12 státech evropského kontinentu."

Výzkumy, jejichž výsledky dnes organizace souhrnně zveřejnila, byly provedeny v jednotlivých uvedených státech, kde lidé odpovídali na otázky vztahující se k chovu tzv. kožešinových zvířat a je! jich zabíjení za účelem získání kožešiny. Jak se ukázalo, ve všech sledovaných zemích většina občanů s tímto průmyslovým odvětvím nesouhlasí (viz obrázek na www.svobodazvirat.cz
a podrobnější informace o výzkumech v jednotlivých zemích, které jsou přílohou této tiskové zprávy níže).

Více informací o problematice kožešinové módy najdete na www.protisrsti.cz (nebo www.inFURmation.com), detaily průzkumu CVVM z roku 2013 pak na www.protisrsti.cz/verejne-mineni-br-o-kozesine-mode.htm.


Podrobnější informace o průzkumech veřejného mínění v jednotlivých zemích

Švédsko:
Podle průzkumu veřejného mínění z března tohoto roku by si 8 lidí z 10 (78 %) přálo, aby byly farmy s chovem norků zrušeny. Jedná se 9% o nárůst od minulého roku. Pouze 17 % lidí si myslí, že by chov norků v klecích měl být povolen, přičemž v roce 2013 to bylo ještě 19 % dotázaných.
Průzkum byl proveden společností Demoskop na žádost organizace Animal Rights. Více informací naleznete na st! ránkách www.djurensratt.se/min-rost-for-minkarna/stark-opinion! -mot-minkfarmning (ve švédštině).

Estonsko:
Více než polovina dotázaných (59 %) nesouhlasí s chovem divokých zvířat na farmách za účelem získání jejich kožešiny. Čtvrtina dotázaných si přeje úplné zrušení kožešinových farem v zemi a 55 % lidí je pro zavedení přísnějších norem, a tím i zlepšení podmínek pro zvířata chovaná v zajetí. Pouze 12 % lidí je pro existenci farem v podobě, v jaké se nachází dnes.
Průzkum byl proveden firmou Saar Poll LLC na žádost estonské nevládní organizace na ochranu zvířat Loomus v březnu tohoto roku a zúčastnilo se ho tisíc lidí ve věkovém rozmezí od 15 do 74 let. Pro vice informací navštivte stránky:
http://loomus.ee/press-release-more-than-half-of-the-estonian-population-does-not-support-raising-wild-animals-on-farms-with-the-purpose-of-producing-fur/ (v angličtině).

Polsko:
55 % občanů je přesvědčeno, že chov lišek, psíků mývalovitých a norků pro kožešinu by měl být zakázán. Kdybychom statistiky vztáhli pouze ženy, jedn! alo by se o 70 %. Se zákazem chovu těchto zvířat souhlasí stejné procento lidí ve věkovém rozmezí 18 až 35 let.
Průzkum byl proveden v únoru tohoto roku.

Česká republika:
Výsledky průzkumu z května roku 2013 provedené Centrem pro výzkum veřejného mínění na vzorku 1062 respondentů ukázaly, že většina populace nesouhlasí s kožešinovou módou a zabíjením zvířat, které je s ní spojené. Skoro 80 % dotázaných věří, že současná společnost by se bez kožešinové módy obešla. 69 % respondentů nesouhlasí se zabíjením zvířat pro kožešinu a 68 % dotázaných chce úplné zrušení kožešinových farem.
Více informací najdete na www.protisrsti.cz/verejne-mineni-br-o-kozesine-mode.htm.

Belgie:
8 z 10 lidí (83 %) ví, že v Belgii existují kožešinové farmy. 8 z 10 lidí (82 %) nesouhlasí s chovem zvířat za účelem získání kožešiny. Téměř 9 z 10 dotázaných (86 %) je pro zákaz chovu zvířat pro kožešinu.
Průzkum byl proveden firmou Ipson v roce 2012 a dotázáno bylo 1053 lidí s! tarších 15 let.

Rakousko:
Pro 81 % dotázaných není přij! atelné dr! žet v zajetí a následně usmrtit zvířata pro kožešinu (pro 16 % ano).
Průzkum pochází z roku 2013 od společnosti Integral survey a byl vyhotoven na žádost organizace Four Paws.

Spojené království:
Pro 74 % lidí je chov tzv. kožešinových zvířat kvůli módnímu průmyslu nepřijatelný. Pro pouhých 9 % dotázaných takový chov akceptovatelný je.
Průzkum byl proveden v lednu tohoto roku firmou YouGov na žádost organizace Four Paws UK.

Chorvatsko:
73 % dotázaných se shodlo na tom, že chov zvířat pro kožešinu by měl být v zemi zakázán.
Více informací a graf naleznete na internetové adrese (v angličtině):
www.prijatelji-zivotinja.hr/index.en.php?id=907
Brzy po provedení průzkumu (2007) byly v Chorvatsku kožešinové farmy zakázány (s přechodným obdobím do roku 2017). Z tohoto důvodu již nebylo nutné provedení dalších výzkumů. Zdroj: Animal Friends Croatia, průzkum vyhotoven firmou SPEM Communication Group

Německo:
70 % lidí si myslí, že chov zvíř! at pro kožešinu by měl být v Německu zakázán (2003).

Norsko:
62 % dotázaných odpovědělo, že nesouhlasí s chovem lišek a norků v klecích za účelem získání kožešiny. Pouze 15 % dotázaných takový chov schvaluje.
Průzkum byl proveden pro organizaci Dyrebeskyttelsen v roce 2010.


Sdílet na Facebooku

Diskuse k článku

Přidej svůj názorZpět


Provozuje a vytvořil Ing. Miloslav Fuček - MF SOFT
Všechna práva vyhrazena ©2008
Kopírování částí webu či přebírání částí textu není povoleno bez souhlasu majitele webu.

Dnes je čtvrtek
23.05.2024