Na úvodní stránku





Den bezpečnějšího internetu 2012, Objevujte digitální svět spolu...bezpečně!

Aktivita se už tradičně koná na počátku února a jejím cílem je připomenout důležitost zásad bezpečného a zodpovědného chování v prostředí online.

Mottem letošního Dne bezpečnějšího internetu 2012, který byl vyhlášen na 7. února, je výzva "Objevujte digitální svět spolu...bezpečně". Míří především do prostředí rodin. Všechny jejich členy nejširšího věkového rozpětí podněcuje k mezigeneračnímu dialogu o problematikách bezpečného užívání internetu.

Podle aktuálních výzkumů chování nejmladší generace je aktivní využívání online komunikačních prostředků a sociálních sítí jednou z nejčastěji provozovaných aktivit ve volném čase. Mladá generace je v tomto ohledu technicky velmi zdatná a často svými schopnostmi využívat online technologie předčí své rodiče a prarodiče. Co ovšem mladé generaci zcela chybí, je dostatek životních zkušeností, díky kterým by se v prostředí sociálních sítí chovala zodpovědněji a minimalizovala tak potenciální nebezpečí, které ji může ohrozit. A právě tyto zkušenosti by zástupci starší generace mohli sdílet s mládeží a dětmi, a od nich se naopak mnohému přiučit ze světa digitálních technol! ogií, práce s počítači a využíváním všeho, co dnes moderní technologie nabízejí.

Národní centrum bezpečnějšího internetu vyhlašuje v rámci Dne bezpečnějšího internetu 2012 spolu se svými partnery soutěž, ve které vyzývá vzdělávací instituce, knihovny a Informační centra mládeže k uspořádání některé z osvětových aktivit na téma bezpečnosti na internetu. Z přihlášených účastníků budou losováni výherci, kteří mohou obdržet hodnotnou cenu.

Vítána je každá iniciativa, která s bezpečnějším obsahem na internetu souvisí. Nemusí to být oficiální přednáška. Smyslem iniciativy je, aby se lidé -- uživatelé internetu, rodiče, mladí a děti -- sešli a zamysleli nad tím, jak internet používají a zda se při tom nevystavují zbytečným rizikům. K tomu stačí, aby se lidé setkali a vyměnili si své názory a zkušenosti, aniž by je při tom musel někdo formálně poučovat. Řekli si, že mnohdy svým konáním v prostředí internetu zcela nevědomky vytvářejí rizika, která se později zbytečně mohou obr! átit proti nim. Typickými případy mohou být komunikace s nezná! mými lidmi na internetu anebo zbytečné zveřejňování osobních údajů, např. adresy a čísla mobilu, data narození.

Výsledkem podobné debaty může byt dohoda, že by bylo vhodné následně uspořádat besedu s odborníky. Často mohou k tématu mnoho zajímavých informací sdělit preventisté kriminality krajských úřadů, pracovníci městské policie, sociální pracovníci nebo také představitelé komerčních firem. Všichni organizátoři, kteří uspořádají v rámci Dne bezpečnějšího internetu 2012 některou ze zmíněných aktivit a informují Národní centrum bezpečnějšího internetu, budou zařazeni do soutěže o hodnotné ceny. Vyhrát mohou notebook, chytrý telefon, USB paměť, knihu a mnoho dalšího. Připojte se ke Dni bezpečnějšího internetu a vyhrajte některou z hodnotných cen!

Informace o tématice Dne bezpečnějšího internetu včetně pravidel vyhlášené soutěže lze nalézt na internetových stránkách www.saferinternetday.cz, mnoho tipů o bezpečném chování na internetu na stránkách www.saferint! ernet.cz a www.bezpecne-online.cz.

Národní centrum bezpečnějšího internetu (NCBI, www.saferinternet.cz) je členem celoevropské sítě národních osvětových center bezpečnějšího internetu INSAFE a mezinárodní sítě horkých linek INHOPE. Jeho cílem je osvěta v oblasti bezpečnějšího užívání internetu a online technologií, propagace pozitivního obsahu a zodpovědného chování na internetu. Projekt také poukazuje na nevhodný obsah pro různé skupiny uživatelů, na projevy ohrožujícího chování v online prostředí a poskytuje rady, jak se takovým případům vyhnout. NCBI těsně spolupracuje s asistenční linkou (www.pomoconline.cz), která pomáhá dětem a jejich rodičům na internetu, a s internetovou horkou linkou (www.horkalinka.cz), která usiluje o potlačení šíření nezákonného obsahu na internetu.


Přidání komentáře k článku Den bezpečnějšího internetu 2012, Objevujte digitální svět spolu...bezpečně!



Nadpis:


Autor:


Email:


Komentář:




Kontrolní součin: jedenáct krát pět =



Provozuje a vytvořil Ing. Miloslav Fuček - MF SOFT
Všechna práva vyhrazena ©2008
Kopírování částí webu či přebírání částí textu není povoleno bez souhlasu majitele webu.

Dnes je čtvrtek
20.06.2024