Na úvodní stránku

Kampaň Get Online Week 2012 -- testování znalostí!

Get Online Week 2012 (GOW, www.getonline.cz), kampaň k minimalizaci digitálního vyloučení, letos proběhla v posledním březnovém týdnu (26.-30. března) v evropských telecentrech: místech veřejného připojení k internetu, knihovnách, vzdělávacích a neziskových organizacích. Kampaň zorganizovalo sdružení Telecentre-Europe AISBL s podporou Evropské komise a řadou mezinárodních společností, včetně UPC/Liberty Global, European Broadcasting Union a Telecentre.org.

V České republice koordinuje národní kampaň Agentura pro evropské projekty & management (EPMA, www.epma.cz), realizátorem je Národní centrum bezpečnějšího internetu (NCBI, www.saferinternet.cz). Cílem kampaně je přispět k osvětě a zvyšování online dovedností v uvedených oblastech.

Get Online Week 2012 propojil 5000 telecenter v nejméně 50 zemích Evropy, Euroasie a Afriky. Telecentra letos využívají nové výukové online nástroje zaměřené na témata: mezigenerační výměna znalostí, zaměstnatelnost mladých lidí, aktivní s! tárnutí, občanská angažovanost, sociální práce a ženy v komunikačních technologiích (ICT).

Skillage
V rámci kampaně Get Online Week byla spuštěna online aplikace Skillage (www.skillage.eu), která zájemcům umožní otestovat si vlastní možnosti z hlediska dnešních požadavků na úspěšné uplatnění na trhu práce. Prostřednictvím testu Skillage získáte přehled o tom, jaké jsou vaše znalosti a schopnosti z hlediska aktuálních požadavků na práci s nejmodernějšími technologiemi a adaptace nejnovějších technických trendů. Správné odpovědi i s odůvodněním se dozvíte ihned!

IT Fitness
Paralelně s kampaní Get Online Week proběhl také evropský týden počítačových dovedností e-Skills Week 2012 (www.dzs.cz/eskills). Rovněž jeho cílem je podpořit zdokonalování počítačových dovedností u široké veřejnosti a vzbudit zájem o sebevzdělávání v oblasti IT.

Uživatelé mohou otestovat své IT dovednosti v testu IT Fitness (www.itfitness.cz), který je součástí evropské kampaně European e! -Skills Week 2012/Evropský týden IT dovedností 2012. Test je k! dispozici zdarma školám i široké veřejnosti od 1. 3. 2012 -- 30. 4. 2012. Správné odpovědi na otázky budou zveřejněny až po skončení testu. Test nabízí Dům zahraničních služeb, který je národním koordinátorem kampaně European e-Skills Week 2012.

Internet Buttons
Iniciativa Get Online Week je dobrou příležitostí, jak přizvat k používání internetu své blízké, např. z rodinného kruhu, i své přátele a známé. Pokud namítnete, že jsou v používání internetu naprostí začátečníci, odpovědí může být aplikace Internet Buttons. Jejím prostřednictvím můžete snadno sestavit vlastní internetovou stránku, která bude velmi jednoduše, stiskem jednoho tlačítka, zpřístupňovat např. vaše oblíbené stránky, které často navštěvujete. Pod tlačítky můžete internetové stránky také sdružovat a tvořit skupiny, které se k sobě pojí např. společným tématem. Internet Buttons je výbornou pomůckou např. pro seniory, kteří mohou mít jako začátečníci v této oblasti z internetu jisté obavy. Aplikace je! dostupná v anglickém jazyce.

---

Národní centrum bezpečnějšího internetu (NCBI, www.saferinternet.cz) je členem celoevropské sítě národních osvětových center bezpečnějšího internetu INSAFE a mezinárodní sítě horkých linek INHOPE. Jeho cílem je osvěta v oblasti bezpečnějšího užívání internetu a online technologií, propagace pozitivního obsahu a zodpovědného chování na internetu. Projekt také poukazuje na nevhodný obsah pro různé skupiny uživatelů, na projevy ohrožujícího chování v online prostředí a poskytuje rady, jak se takovým případům vyhnout. NCBI těsně spolupracuje s asistenční linkou (www.pomoconline.cz), která pomáhá dětem a jejich rodičům na internetu, a s internetovou horkou linkou (www.horkalinka.cz), která usiluje o potlačení šíření nezákonného obsahu na internetu.


Přidání komentáře k článku Kampaň Get Online Week 2012 -- testování znalostí!Nadpis:


Autor:


Email:


Komentář:
Kontrolní součin: jedenáct krát pět =Provozuje a vytvořil Ing. Miloslav Fuček - MF SOFT
Všechna práva vyhrazena ©2008
Kopírování částí webu či přebírání částí textu není povoleno bez souhlasu majitele webu.

Dnes je čtvrtek
20.06.2024