Na úvodní stránku

Národní ceny kvality pomáhají k lepším výsledkům

Redakční poštou

2011-12-22

Užitečné informace

Přečteno: 1397

Komentářů: 0


Smyslem programů Národních cen kvality je přinášet do České republiky moderní manažerské nástroje, postupy a zkušenosti, které se v zahraničí osvědčily a které můžou pomoci českým firmám zvýšit efektivitu, hospodářské výsledky a konkurenceschopnost jak doma, tak i na vyspělých trzích v zahraničí.


Národní cena Malcolma Baldrige, každoročně slavnostně předávaná americkým prezidentem. V roce 1989 si význam tohoto ocenění a především manažerských nástrojů s ním spojených uvědomily i největší evropské firmy a založily nadaci EFQM, která vytvořila jak model řízení EFQM, tak i program Evropské ceny za kvalitu - EFQM Excelence Award (udělovanou od roku 1989).
EFQM excelence model, který je základem hodnocení Národních cen kvality v celé Evropě. V dnešní době jej používá více než 30.000 firem, od největších koncernů, po drobné firmy s méně než 10 zaměstnanci. Různé varianty EFQM modelu jsou využívány v celém světě. 60% největších evropských firem pracuje podle EFQM modelu!

V ČR je bohužel situace mnohem horší. Zkušenost s EFQM modelem má jen pár desítek firem a jen velmi pomalu přibývají další. Přitom efektivita modelu byla prokázána řadou zahraničních studií, ve kterých se srovnávaly stovky firem. Výsledky jsou až neuvěřitelné: Účast v Národních cenách kvality a využití EFQM modelu přináší zlepšení výsledků o desítky procent oproti kontrolním skupinám, které model nevyužívají. Také čeští podnikatelé, kteří model vyzkoušeli, jej hodnotí jednoznačně pozitivně.
Právě proto, že je EFQM model tak významný pro zvyšování konkurenceschopnosti českých firem, podporuje účast firem v Národní ceně kvality i ministerstvo průmyslu a obchodu. Model zavádí do firem systém a pořádek, zlepšuje přehlednost firmy pro management, takže odstraňuje řadu hlavních problémů, se kterými se české firmy potýkají.
 
Problém ovšem je, že řada českých podnikatelů vnímá Národní ceny kvality jen jako jednu z mnoha soutěží. To je však zcela chybný pohled. Národní ceny kvality se od jiných soutěží zásadně liší: účast v Národní ceně kvality neznamená jen komplexní posouzení stavu firmy podle jednotných, mezinárodně uznávaných kritérií, ale zásadní zlepšení řízení firmy i jejích výsledků. Řečeno sportovní terminologií, NCK není jeden závod v běhu na 100 metrů, ale dlouhodobé tréninkové soustředění za účasti nejlepších trenérů a s použitím nejlepších metodik. Závěrečné hodnocení tak není cílem, ale jen určitou třešničkou na dortu, i když z hlediska mezinárodní prestiže má vítězství v Národní ceně kvality hodnotu zlaté olympijské medaile.  
Národní cena ČR za CSR
Po modelu EFQM, který je jedním z hlavních motorů evropské ekonomiky a také základem hodnocení Národních cen kvality v celé Evropě, přichází Rada kvality s programem hodnocení Společenské odpovědnosti organizací (Corporate social responsibility - CSR).
Ve vyspělých evropských zemích se výrazně mění přístupy moderního managementu. Čím dál více je zřejmé, že veřejnost vnímá organizace nejen jako výrobce a dodavatele výrobků a služeb, ale posuzuje
i jejich vliv na místní komunitu a jejich ochotu spolupodílet se na řešení problémů udržitelného rozvoje. Prioritní už pro organizace není jen okamžitá maximalizace zisku, nýbrž i jeho dosahovaní v dlouhodobé perspektivě, tzv. udržitelný zisk. A to je možné jen s dobře propracovanou strategií společenské odpovědnosti.
CSR se v zahraničí stává jednou z klíčových položek konkurenceschopnosti a patří k nejvíce komunikovaným aktivitám firem. Zákazníci ve vyspělých zemích velmi silně vnímají význam Společenské odpovědnosti organizací a ta proto výrazně ovlivňuje i jejich nákupní preference. Dá se předpokládat, že se tento trend velmi brzy projeví i v naší zemi.
Model hodnocení CSR v rámci Národní ceny se odvíjí od platných mezinárodních standardů. Vítěz Národní ceny ČR za společenskou odpovědnost je schopen plnit kriteria Evropské ceny za společenskou odpovědnost i získat auditorské osvědčení podle standardu GRI, které je v současné době celosvětově uznávaným prestižním oceněním konceptu společenské odpovědnosti.     zdroj : PR


Sdílet na Facebooku

Diskuse k článku

Přidej svůj názorZpět


Provozuje a vytvořil Ing. Miloslav Fuček - MF SOFT
Všechna práva vyhrazena ©2008
Kopírování částí webu či přebírání částí textu není povoleno bez souhlasu majitele webu.

Dnes je čtvrtek
28.05.2020